Intolerantie versus Allergie

Veranderd inzicht

Vroeger dacht men dat de klacht nauw te maken heeft met de plek waar het allergeen het lichaam het lichaam binnenkomt. Zo zou voedsel buikpijn, een stof op de huid eczeem en ingeademde pollen hooikoorts veroorzaken. Tegenwoordig komt men steeds meer tot inzicht dat dit vooral bij voedselallergie niet het geval hoeft te zijn. Voedselallergie kan ook leiden tot hooikoorts, eczeem of hoofdpijn.

Voedselintolerantie versus voedselallergie

Medici hebben een goed beeld van wat voedselallergie inhoudt, welke klachten voorkomen en wat de onderliggende oorzaken daarvan zijn. Bij voedselintolerantie is het beeld op een enkele uitzondering na, veel onduidelijker. Het duidelijkste voorbeeld is de vaakgenoemde lactose-intolerantie. Doordat het lichaam geen of te weinig het enzym lactase produceert, kan men lactose dat in melk zit niet afbreken en dit leidt tot buikklachten. Helaas is bij andere gevallen van voedselintolerantie het beeld onduidelijker. Hieronder worden de verschillen genoemd. Het gaat niet om verschillen die altijd opgaan, er zijn uitzonderingen, maar het gaat om het algemene beeld.

Bij elke patiënt is het beeld anders. Hetzelfde voedingsmiddel leidt bij elke patiënt tot andere klachten. Dezelfde klacht wordt bij verschillende patiënten veroorzaakt door andere voedingsmiddelen. Voedselintolerantie is een meer complex verschijnsel in vergelijking tot voedselallergie.
De reacties bij voedselintolerantie treden veel trager op. Bij voedselallergie is de reactie vrijwel direct na consumptie desbetreffende voedingsmiddel.
Bij voedselintolerantie gaat het vaak om voedingsmiddelen die men dagelijks gebruikt zoals tarwe en melk.
Bij voedselintolerantie leiden alleen grotere hoeveelheden van het betreffende voedsel tot een klacht. Bij voedselallergie kan een minieme hoeveelheid van de verkeerde voeding leiden tot ernstige klachten.
Voedselintolerantie begint als een subtiele, verborgen klacht en groeit geleidelijk tot een daadwerkelijke klacht. Voordat de klacht duidelijk ervaren wordt kunnen er jaren voorbij gaan. Bij allergie zijn de klachten veel duidelijker.
Voedselintolerantie verdwijnt wanneer het betreffende voedingsmiddel maandenlang niet gegeten wordt. En komt weer terug wanneer het weer vaak gegeten wordt. Bij voedingsallergie verdwijnt de klacht nooit. Bij voedselallergie is gebleken dat het 100% vermijden van het allergeen juist tot een toename van de klachten kan leiden, indien de patiënt weer per ongeluk met de stof in aanraking komt (aangeraden wordt kleine hoeveelheden bij gelegenheid niet uit de weg te gaan).
Er zijn heel veel verschillende klachten die met voedselintolerantie te maken hebben. Bij voedselallergie zijn veel minder soorten klachten betrokken.
Bij voedselintolerantie zijn de klachten niet constant en variëren in ernst van keer tot keer. Niet aan voedsel gerelateerde factoren zoals stress hebben een duidelijke invloed. Bij voedselallergieën zijn de klachten constant.
Mensen met een voedselintolerantie verlangen vaak naar het voedsel dat de klacht veroorzaakt omdat het eten daarvan een gevoel van welzijn geeft. Bij voedselallergie speelt dit niet.

Gevolgen en Klachten

Category:
Social Bookmarks: - (what´s this?) - spread the word!

Stumble Delicious Technorati Digg Reddit (more bookmarking services)

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry - comments for this post are closed.