Voedselintolerantie


Voedselallergie en voedselintolerantie is het verschijnsel dat mensen ziek worden of klachten krijgen na het eten van een bepaald voedingsmiddel terwijl andere mensen hierop niet reageren. Wanneer die reactie wordt veroorzaakt door het immuunsysteem dan spreekt men van een allergie en wanneer dit niet het geval is van een intolerantie. Voorbeelden van klachten bij voedselallergie of –intolerantie zijn: eczeem, migraine, diarree, gewrichtspijn en depressie. Aan de hand van de klacht valt niet met zekerheid te herleiden of er sprake is van een allergie of een intolerantie. Over voedselallergie en vooral over voedselintolerantie zijn de meningen onder wetenschappers en medici sterk verdeeld.

Definitie

Bij een allergie is het immuunsysteem betrokken en zijn de verschijnselen meestal duidelijk, direct en begrijpelijk terwijl bij een intolerantie het vaak maar niet altijd gaat om meerdere vage symptomen zoals hoofdpijn, moeheid, diarree, psychische problemen die meestal op treden. Omdat in de praktijk niet altijd duidelijk is of iets een allergie of intolerantie is, wordt de bespreking van beide zaken op een pagina samengepakt.

Er zijn twee definities van de term allergie. Sommigen (met name medici) beperken de betekenis van de term allergie tot die verschijnselen die veroorzaakt worden door een verkeerde werking van het immuunsysteem. Al het andere wordt intolerantie of overgevoeligheid genoemd. In de praktijk hanteren artsen een huidtest als maatstaf. Wanneer de huid reageert op een allergietest dan is er sprake van een allergie.

Anderen (met name patiënten en alternatieve genezers) gaan uit van een ruimere betekenis en beperken de term allergie niet tot veroorzaakt door een verkeerde werking van het immuunsysteem. Voor hen is het onderscheid tussen allergie en intolerantie niet relevant. In het geval van voedselgerelateerde klacht is het vaak niet duidelijk of het om voedselallergie of een voedselintolerantie gaat.

Deze twee definities en gebruik van de allergie zijn in de praktijk een bron van vele misverstanden. Op deze pagina wordt de term voedselallergie in de eerste betekenis gebruikt.

De stof of voedingsmiddel die een reactie veroorzaakt noemt men allergeen. De allergeen veroorzaakt een allergische reactie en deze reactie geeft een klacht.

Voedselintolerantie versus voedselallergie

Category:
Social Bookmarks: - (what´s this?) - spread the word!

Stumble Delicious Technorati Digg Reddit (more bookmarking services)

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry - comments for this post are closed.